Oferta

Wynajem obiektów Wynajem sprzętu Imprezy firmowe, konferencje, szkolenia Oferta poligraficzna Przetargi Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.02.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.02.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.02.2017 Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.01.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.01.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.01.2017 Ogłoszenie o sprzedaży używanego zestawu sprzętu kinowo-projekcyjnego Wybór najkorzystniejszej oferty – przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej” – ZP nr 1/2016 Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego nr ZP1/2016 dot. dostawa energii elektrycznej Zmiany w przetargu nieograniczonym nr ZP1/2016 dot. dostawy energii elektrycznej Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego"- ZP 4/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 4/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Ochrona Mienia CKiS w Skawinie" Przetarg nieograniczony „Zmiany w postępowaniu pn. Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 3/2015” Przetarg nieograniczony na ochronę mienia CKiS w Skawinie - ZP - 3/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 – wybór oferty Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 1/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 1/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego”- ZP 1/2013 OGŁOSZENIE o przetargu na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Przetarg na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim - unieważnienie Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”- ZP 5/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej”- ZP 5/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie - wentylacja, podłoga” - ZP 6/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – wentylacja, podłoga ”- ZP 6/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013. Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – etap II ”- ZP 7/2013 Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie - ZP 10/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie”- ZP 10/2013 Sprzedaż używanych siedzisk sportowych typu SO-05 Przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie” - ZP 1/2014 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania – ZP1/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie””- ZP 1/2014 Obozy sportowe

Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Oferta  »  Przetargi  »   Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013

Skawina, dnia 15 marca 2013 roku

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:


Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:


Franciszek Poniedziałek
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Firma remontowo - Budowlana „FRANKO” Franciszek Poniedziałek
32-051 Wielkie Drogi
Krzęcin 207
Cena oferty: 98.676,59 zł brutto
Liczba pkt: 94,29

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ, nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w świetle kryterium oceny ofert jakim jest cena oraz okres udzielanej gwarancji. Art. 92 ustawy PZP

Zamawiający informuje, że oferty złożyły następujące firmy:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy
1. DUD-BUD SP. J., Ł. DUDA I M. NOSAL
33-100 TARNÓW, UL. RACŁAWICKA 14
Cena oferty: 121.282,07
Liczba pkt.: 79,38


2. USŁUGI BUDOWLANE HANDEL DET. I HURT, WYRWA JAN
34-713 SKAWA 585 A
Cena oferty: 146.925,71


3. ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY “MAR-BUD”, MARIAN KOWALÓWKA
OCHODZA 117, 32-051 WIELKIE DROGI
Cena oferty: 112.556,05
Liczba pkt.: 84,43


4. PPUH ARCH INSTAL SP. J.
UL. LE RONDA 22, 40-303 KATOWICE
Cena oferty: 168.453,68


5. “KA-BUD”, KAZIMIERZ JOB
32-051 WIELKIE DROGI 27
Cena oferty: 142.419,94
Liczba pkt.: 69,72


6. “INVEKO” S.C., AGATA GUT RAFAŁ GUT
32-590 LIBIĄŻ, UL. FLORIAŃSKA 50
Cena oferty: 129.707,58
Liczba pkt.: 69,43


7. KBI TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACYJNA
UL. NA BŁONIE 3C NR 58, 30-147 KRAKÓW
Cena oferty: 149.065,43
Liczba pkt.: 61,53


8. FIRMA BUDOWLANO-INSTALACYJNA, MGR INŻ. GABRIEL FRYC
UL. SZKOLNA 9, 34-115 RYCZÓW
Cena oferty: 106.226,81


9. ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „BUDOLEX”, STANISŁAW OLEKSY
34-603 UJANOWICE 109
Cena oferty: 133.685,45
Liczba pkt.: 79,05


10. FIRMA REMONTOWO -BUDOWLANA „FRANKO”, FRANCISZEK PONIEDZIAŁEK
32-051 WIELKIE DROGI, KRZĘCIN 207
Cena oferty: 98.676,59
Liczba pkt.: 94,29


11. FHU SANIT-BUD, WŁODZIMIERZ MERES
30-552 KRAKÓW, UL. WIELICKA 16
Cena oferty: 101.975,20
Liczba pkt.: 85,98


12. STAMBUD SP. Z O.O.
UL. PODLAS 11, NAWOJOWA GÓRA
32-065 KRZESZOWICE
Cena oferty: 135.725,74
Liczba pkt.: 69,59


13. PPUH >>AXPAL<< MARIOLA MROWIEC
34-120 ANDRYCHÓW, ROCZYNY, UL. ZARZECZNA 50 A
Cena oferty: 125.865,61

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono oferty Wykonawców:


1. USŁUGI BUDOWLANE HANDEL DET. I HURT, WYRWA JAN
34-713 SKAWA 585 A


2. PPUH ARCH INSTAL SP. J.
UL. LE RONDA 22, 40-303 KATOWICE


3. FIRMA BUDOWLANO-INSTALACYJNA, MGR INŻ. GABRIEL FRYC
UL. SZKOLNA 9, 34-115 RYCZÓW


4. PPUH >>AXPAL<< MARIOLA MROWIEC
34-120 ANDRYCHÓW, ROCZYNY, UL. ZARZECZNA 50 A

 

Oferenci przesłali oferty niezgodne z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ponieważ nie złożyli stosownych wyjaśnień, oświadczeń bądź dokumentów w wyznaczonym terminie. W konsekwencji oferty w/w Wykonawców podlegają odrzuceniu w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.


Janusz Bysina

Dyrektor
 

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.