Sport  »  Sekcje sportowe  »  Brydż sportowy  »  Terminy zajęć, płatności

Niekoniecznie trzeba zostać wielkim brydżystą,

ale na pewno pozytywny wpływ tej dyscypliny na młody umysł jest wart 
sprawdzenia swoich sił w tej dyscyplinie,

 
dlatego do udziału w zajęciach sekcji Brydża Sportowego zachęcamy młodzież i dzieci od 10 roku życia.

NABÓR NA NOWY SEZON 2017/2018 TRWA!

Informacje i zapisy od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.30 do 16.00, tel.=> 12 276 40 56; 784 031 280 a po uruchomieniu zajęć, w miarę wolnych miejsc, bezpośrednio u trenera, na zajęciach. Treningi odbywają się w Sali Szachowo-Brydżowej, w Hali Widowiskowo-Sportowej CKiS w Skawinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 4 (zaplecze, wejście od strony "Orlika").

TRENINGI KADRY oraz GRUPY NABOROWEJ, wg ustaleń z trenerem prowadzącym

Marcinem Kuflowskim => 507 065 495.

 PŁATNOŚCI :

Składki miesięczne :
Składka Miesięczna (2 x w tygodniu) => 46 zł
Składka Miesięczna (1 x w tygodniu) => 23 zł

Składki sezonowe 
Składka za sezon IX-VI (2 x w tygodniu) => 383 zł
Składka za sezon IX-VI (1 x w tygodniu) => 192 zł
Składka za sezon X-VI (2 x w tygodniu) => 339 zł
Składka za sezon X-VI (1 x w tygodniu) => 169 zł

SKŁADKA ZA SEZON PŁATNA DO =>31.10.2017

ZNIŻKI

1. W przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie, opłata wynosi 75% na każde dziecko. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% na każde dziecko. Powyższy zapis nie dotyczy sekcji „Pływanie”, „Crossminton”, „Gimnastyka korekcyjna”.

2. Istnieje możliwość przyznania indywidualnej zniżki na podstawie decyzji Dyrektora CKiS. Pismo należy złożyć na początku sezonu w Dziale Sportu i Rekreacji lub w sekretariacie CKiS. 

3. Na jednego uczestnika sekcji przypada wyłącznie jeden rodzaj zniżki.

4. W przypadku gdy zawodnik należy do trzech lub więcej sekcji CKiS, z wyłączeniem sekcji nieodpłatnych tj. Teatr "Maska", Zespołu Kameralnego "Cantica", Orkiestry Dętej "Sygnał" platność za każdą sekcje wynosi 75% od stawki podstawowej obowiązującej na poszczególnych zajęciach.
a) zniżka nie obowiązuje w sekcjach: gimnastyka korekcyjna, crossminton, pływanie.

5. W przypadku gdy z wyliczenia składki wychodzą kwoty "groszowe" wynik zaokrąglamy do pełnych złotych.

PŁATNOŚĆ NALEŻY REALIZOWAĆ:

• W kasie głównej (I piętro Basen „Camena”) CKiS w Skawinie:

- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

• W kasie Camena Kosmetyka i Masaże (parter Basen „Camena”):

- poniedziałek ->14.30 - 21.30

- wtorek i piątek -> 8.30 - 20.30

- środa i czwartek -> 11.30 - 21.30

- sobota -> 8.30 - 13.30

• Poleceniem przelewu na rachunek CKiS 
–  BS 87 8600 0002 0000 0000 3838 0005

UWAGA!
Na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:
- nazwisko i imię uczestnika sekcji/zajęć 
- nazwa sekcji/zajęć
- okres za jaki dokonywana jest płatność

Zgodnie z Regulaminem, wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.

Dowód wpłaty (paragon/polecenie przelewu) należy okazać instruktorowi/trenerowi.

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.