Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Basen Camena  »  Parametry wody

 Uprzejmie informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.).
       Pomiary określone w w/w rozporządzeniu są wykonywane codziennie co 4 godz.

 

 

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE WODY BASENOWEJ 

 

 BASEN SPORTOWY                                                BASEN REKREACYJNY
               0,44                  Cl (wolny)                    0,45                  
      7,19         pH          7,20        
     775         Redox  725
    28,1       
Temperatura   31,1 

 

 

 

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.