Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

Karta Dużej Rodzinie na basenie Camena

W imieniu i z inicjatywy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, po kilku miesiącach starań informujemy, iż od dnia 14 listopada 2014 na basenie Camena obowiązuje zniżka dla osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny.

Posiadacze wspomnianej Karty mają prawo do 20% zniżki na bilety indywidualne uprawniające do korzystania z basenu Camena.

CKiS w Skawinie jako pierwsza Instytucja w naszej gminie dołączyła do grona ponad 300 firm w całej Polsce wspierających rodziny wielodzietne. Jak podano na stronie internetowej rodzina.gov.pl w województwie małopolskim 75 różnych podmiotów pomaga członkom rodzin z trójką dzieci, jednakże basen Camena jest pierwszą pływalnią w Małopolsce, gdzie akceptowana jest powyższa ulga.

Tańsze usługi są oferowane w zakresie m.in.: sportu i rekreacji, oferty kulturalnej, noclegów turystycznych, wizyt w muzeach, zdrowia, podróży komunikacją zbiorową, sprzedaży książek. Do programu partnerzy przystępują dobrowolnie.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

 

Wielu cennych informacji na temat funkcjonowania Karty Dużej Rodziny udzieliła nam Pani Maria Alechnowicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.

 

Od kiedy wydawane są Karty?

Karty Dużej Rodziny wydawane są od 18.07.2014 r.

Jakie jest zainteresowanie pozyskaniem Kart (rosnące, czy raczej spadkowe)?

Zainteresowanie pozyskaniem Kart wykazuje tendencję raczej spadkową.

Ile Kart wydano?

Do 25 listopada wydano karty 114 rodzinom (612 osób w tych rodzinach).

Czy uczestnicy Programu określają, gdzie zamierzają wykorzystywać Karty?

Uczestnicy Programu Karta Dużej Rodziny nie określają, gdzie zamierzają wykorzystywać otrzymane Karty.

Jakie są oczekiwania uczestników Programu związane z Kartami?

Osoby ubiegające się o wydanie Karty oczekują, że dzięki Karcie otrzymają zniżki na przejazdy środkami komunikacji.

W jakim stosunku wydawane są Karty, według rozdziału miasto i gmina?                    

Karty Dużej Rodziny zostały wydane według proporcji: 

  • 63% Kart wydano rodzinom zamieszkałym na  terenie miasta Skawina
  • 37% Kart wydano rodzinom zamieszkałym na  terenie gminy Skawina

Skąd rodziny wielodzietne dowiadują się o możliwości uczestnictwa w Programie?

Rodziny wielodzietne dowiadują się o możliwości uczestnictwa w Programie z mediów, od znajomych, z internetu, od pracowników ośrodka, ze stron internetowych MPiPS, UMiG Skawina, OPS w Skawinie.

Czy z Karty korzystają tylko podopieczni Ośrodka, czy starają się o nią także rodziny z większym statusem materialnym?

Nie wszystkie rodziny, które otrzymały Kartę Dużej Rodziny korzystają  z pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych.

Czy poza Centrum Kultury i Sportu w Skawinie jakakolwiek instytucja deklaruje wstąpienie do Programu w przyszłości?

Ośrodek nie posiada informacji czy inna instytucja poza Centrum Kultury i Sportu w Skawinie deklaruje w przyszłości wstąpienie do Programu.

 

 

Informacje o Karcie Dużej Rodziny znajdują się również na:

- na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

- na stronie Urzędu Miasta i Gminy Skawina

- na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie 

- w artykule opublikowanymk w Dzienniku Polskim.

 

 

(IN)

 | 
Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.